Lizawka solna

Lizawka solna typu LISAL, kostka a'10kg

Bydło: cielęta powyżej 2 miesięcy, jałówki i buhajki hodowlane, krowy, opasy, buhaje rozplodowe. 

Owce i kozy: jagnięta i koźlęta odsadzone od matek, młodzież hodowlana i tuczona, owce i kozy matki, tryki i kozły rozpłodowe.

Zwierzyna płowa: w chowie wolnym, fermowym i ogrodach zoologicznych (jelenie, daniele, inne).

Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki
NaCl 95 %
Wytrzymałość mechaniczna 100 kg/cm2
Barwa Biała o odcieniu zielonym
Zawartość wody 0,5 % max
Cześci nierozpuszczalne 3 % max
Barwnik Nie dotyczy
Zawartość Kobaltu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Miedzi Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Cynku Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Jodu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Manganu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Magnezu Nie dotyczy mg/kg
Zawarość Selenu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Żelaza Nie dotyczy mg/kg
Zanieczyszczenia obce Nie dotyczy % max
Inne Nie dotyczy

 


Lizawka solna typu LISAL M, kostka a'10kg 

Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki
NaCl 94 %
Wytrzymałość mechaniczna 100 kg/cm2
Barwa Biała o odcieniu zielonym
Zawartość wody 1 % max
Cześci nierozpuszczalne 4 % max
Barwnik Nie dotyczy
Zawartość Kobaltu 100 mg/kg
Zawartość Miedzi 1200 mg/kg
Zawartość Cynku Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Jodu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Manganu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Magnezu Nie dotyczy mg/kg
Zawarość Selenu Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Żelaza Nie dotyczy mg/kg
Zanieczyszczenia obce Nie dotyczy % max
Inne Nie dotyczy

 


Lizawka solna typu MULTI-LISAL SE, kostka a'10kg

Przeznaczona dla zwierząt intensywnie rosnących a szczególnie krów o wysokiej wydajności mlecznej oraz owiec i kóz w okresie laktacji od czasu odsadzenia jagniąt i koźląt.

Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki
NaCl 94 %
Wytrzymałość mechaniczna 100 kg/cm2
Barwa Brunatna
Zawartość wody 1 % max
Cześci nierozpuszczalne 4 % max
Barwnik  
Zawartość Kobaltu 18 mg/kg
Zawartość Miedzi Nie dotyczy mg/kg
Zawartość Cynku 810 mg/kg
Zawartość Jodu 100 mg/kg
Zawartość Manganu 830 mg/kg
Zawartość Magnezu 2000 mg/kg
Zawarość Selenu 10 mg/kg
Zawartość Żelaza Nie dotyczy mg/kg
Zanieczyszczenia obce Nie dotyczy % max
Inne Nie dotyczy

 


Lizawka solna typu MULTI-LISAL K, kostka a'10kg

Przeznaczona dla źrebiąt powyżej 2 miesięcy i koni, w tym koni poddawanych intensywnemu wysiłkowi fizycznemu.

Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki
NaCl 92 %
Wytrzymałość mechaniczna 100 kg/cm2
Barwa Brunatna
Zawartość wody 1 % max
Cześci nierozpuszczalne 4 % max
Barwnik Tlenek żelaza
Zawartość Kobaltu 30 mg/kg
Zawartość Miedzi 150 mg/kg
Zawartość Cynku 1300 mg/kg
Zawartość Jodu 60 mg/kg
Zawartość Manganu 1400 mg/kg
Zawartość Magnezu 18000 mg/kg
Zawarość Selenu 25 mg/kg
Zawartość Żelaza Nie dotyczy mg/kg
Zanieczyszczenia obce Nie dotyczy % max
Inne Lepiszcze