Sól przemysłowa

Sól przemysłowa stanowi jeden ze składników produkcji detergentów, proszków do prania oraz barwników. Znajduje również szerokie zastosowanie w procesie elektrolizy oraz przy produkcji sody.

Sól przemysłowa podobnie jak sól spożywcza produkowana jest z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej.

PRZEZNACZENIE:

• Produkcja proszków do prania, płynów do naczyń, mydła, detergentów, barwników
• Ciepłownictwo (proces zmiękczania wody)
• Garbarstwo i przemysł tekstylny
• Zimowe utrzymanie dróg
• Elektroliza i produkcja sody
• Zastosowanie w branży chemicznej