Sól paszowa

Stosowana w rolnictwie oraz w procesie produkcji pasz, które uzupełniają dietę zwierząt hodowlanych (w szczególności przeżuwaczy) w składniki mineralne. Znajduje również zastosowanie przy dokarmianiu zwierząt leśnych, ponieważ poprawia przyswajanie potasu, magnezu i wapnia. Sól paszową wykorzystuje się także do produkcji lizawek solnych.

Sól paszowa* jest uzyskiwana z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej. Produkt jest substancją mineralną, która wzbogaca paszę o dodatkowy sód.

PRZEZNACZENIE:

• do produkcji pasz zwierzęcych
• dokarmianie zwierząt leśnych
• do produkcji lizawek solnych

 

* Limit dioksyn i aflatoksyn jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 203) (z późn. zm)